Wat heeft 2013 gebracht?

Reeds enige tijd staat het starten van mijn blog op de planning, en het moest er eindelijk eens van komen. Via deze weg zal ik proberen van mijn inzichten en gedachten met de wereld te delen.

2013 heeft voor ITbrouwerij heel wat nieuws gebracht. Allereerst was er de start van ons bedrijfje eind 2012, waardoor we in 2013 volop uit de startblokken konden schieten. Het heeft even geduurd voor we de juiste omschrijving van ons werk konden vastleggen, maar de inhoud was voor mijn mede-zaakvoerder als ikzelf snel duidelijk. In een snel evoluerende en uibreidende ICT wereld is het niet langer mogelijk van alle aspecten grondig te kennen en ook nog eens uit te voeren. Naar ons aanvoelen worden nog steeds veel ICT-managers overspoeld met hopen uitvoerend werk zonder een duidelijke strategie te kunnen volgen, laat staan de krijtlijnen van het beleid mee uit te zetten.

Want laten we eens zijn, ICT is niet langer een kostenpost (wat het nooit geweest is), maar een katalysator om efficiënter en effectiever te werk te gaan, waardoor er meer winst kan gemaakt worden. Het is steeds een moeilijke oefening om de kosten die ICT met zich meebrengt duidelijk te kaderen in meetbare cijfers. ICT is zoveel meer dan dat. Het zorgt eerst en vooral dat medewerkers en klanten vlot kunnen communiceren, wat voor mij de basis is van elke deal. Zonder communicatie, zowel intern als extern,volgt er geen verkoop. Vervolgens zorgt ICT ook dat de juiste data aanwezig is op de juiste momenten om een correcte beslissing te kunnen nemen. Ook hier weer, zonder juiste data, is er geen correcte beslissing mogelijk. Als laatste verzorgt ICT ook voor een stuk het imago van uw onderneming.

Te hard bezuinigen op ICT vlak is een veelgemaakte zonde die snel en gemakkelijk is. Laat het me zo stellen: je stuurt ook geen verkopers in een afgedankte auto de baan op. Op zijn minst een budgetvriendelijk of economisch verantwoord model, daar zal niemand van opkijken en het dezer dagen zelfs aanmoedigen. Net zo voor ICT, te drastische besparingen zorgen ervoor dat je, in dit snel evoluerend landschap, een belangrijke boot mist. Dit zorgt op termijn voor onoverkomelijke problemen en vereisen een imposante inhaalbeweging om enigszins weer op een bij-de-tijds niveau te komen. Dikwijls lopen deze projecten uit qua tijd en budget, en krijgt ICT voor veel mensen een wrange bijsmaak.

Maar wees gerust, het kan ook anders. Belangrijk om te weten is dat ICT een constante inspanning en inspraak verdient op elk beleidsniveau. Om de juiste keuzes en beslissingen te maken kan ICT geen achterkamer politiek of louter uitvoerend onderdeel zijn, maar moet het een onderneming voortstuwen en een springplank zijn voor nieuwe creatieve ideeën en toepassingen. Enkel dan kan een onderneming zich distantiëren van de concurrentie en een stabiel beleid mogelijk maken met oog op de toekomst. Niemand loopt graag achter de feiten aan.

Dit is de kern waar ITbrouwerij zich op richt. Door het juiste advies willen we zorgen dat ondernemingen de juiste koers weer kunnen bepalen, en dat ICT hierbij een facilitator kan zijn om dit te bewerkstelligen. Met de juiste toekomstvisie zorg je ervoor dat innovatie niet tot stilstand komt. Want zoals iedereen weet, stilstaan is achteruitgaan.

De laatste maanden hebben we ook niet stilgezeten, weldra zullen we een nieuwe dienst lanceren die voor veel ondernemingen interessant zal zijn. Sommige hypes blijken rages en zijn snel terug voorbij, maar enkelen hebben steeds de potentie van uit te groeien tot een nieuwe manier van werken. Dan is het ook belangrijk van deze  boot niet te missen, anders loopt u het gevaar achterop te geraken. Heeft u het soms moeilijk om door de bomen het bos niet meer te zien, vergeet dan niet: achter de wolken schijnt de zon.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *